Arbejdsgang

Vejleder var med på ideen med at lade aptum være omdrejningspunktet, og vi talte sammen i en halv times tid i fredags, hvilket var rigtig dejligt. Jeg elsker at føle, folk har tid til mig.

Jeg blev rådet til straks at oprette fire dokumenter på computeren: en disposition; hvad skal med, hvor meget, og hvor i opgaven; en problemformulering; klar(ere) afgrænsning af emnet formet som et spørgsmål; et teoridokument; ideer om forskellige teorifelter, hvor jeg kan samle noter og vigtigheder omkring teorien efterhånden; samt et analysedokument; min empiri, hvad jeg i hvert fald vil sige (om den), mine foreløbige iagttagelser omkring analysen.

De fire nævnte aspekter arbejder nemlig ikke hver for sig, men hører nært sammen, så det næsten ikke lader sig gøre at adskille. Derfor er det smart og praktisk at have dem i gang og i tankerne på samme tid, så man kan springe fra det ene til det andet, når der er noget, der inspirerer og associerer.

Et andet råd var, at da jeg nu har tre teoriområder; teori omkring Nye Medier, omkring Retorik Som Sådan og omkring Digital Retorik, skal jeg finde ud af, om jeg skal have alle tre med, i hvilket omfang, hvor meget plads de hver især skal have i forhold til hinanden, og hvor meget plads de hver især skal have i forhold til analysen.

Som afslutning på samtalen, og som trædesten for mig, aftalte vi, at jeg først og fremmest skulle skrive en sammenhængende problemformulering at arbejde ud fra og danne et foreløbigt skelet til opgaven i dispositionen. Derudover skal jeg sende vejleder enten 10-15 sider omkring teori eller 5-7 sider med analyse af faktiske artefakter (tweets) i løbet af to-tre uger. Alt sammen for at få mig i gang med noget konkret og noget, som både vejleder og jeg kan arbejde videre med.

Jeg skrev og skrev og skrev, og da vi  havde talt færdig, førte jeg vejleders råd nøje ind i scrapbogen, og var træt og informationsmættet, men klar til at komme i gang og videre. Jeg skulle dog have min dejlige søster og hendes ligeså dejlige 3-årige søn på besøg indtil søndag, så videre kom jeg ikke med det samme.

Mandag, tirsdag og i dag onsdag i denne uge er gået med at læse lidt i nogle bøger, drikke meget kaffe, lede i gamle kompendier efter egnet materiale, gåen omkring på må og få, tjekke facebook og twitter uforholdsmæssigt meget og at læse vejledningen omkring specialeskrivning på nordisk.

Men videre er jeg simpelthen ikke kommet.

Jeg har forsøgt mig lidt med tanker omkring de forskellige dokumenter. Jeg har forsøgt mig lidt med konkret skrivning af de forskellige dokumenter. Og jeg har har fundet ud af, at jeg ikke rigtig kan komme i gang med de forskellige dokumenter. Siden de fire aspekter hænger så nøje sammen og fungerer i gensidig, evig påvirkning, er det svært for mig at finde et hul, en indgang, noget, jeg kan starte med uden at føle, at jeg straks undlader noget vigtigt et andet sted. Det er indviklet!

Men måske har jeg svaret, tyvstjålet fra den gode vejledning, i en konkret arbejdsplan.

Således inspireret vil jeg bruge resten af i dag i selskab med Fafner, Bitzer, Kock og McCroskey, så jeg kan blive genindført i den basale retorik. Jeg kan i den forbindelse mærke, at det huer mig grumme at komme tilbage til de gode, gamle drenge, hvilket ikke er en uvæsentlig sag at holde sit fokus på; min oprindelige glæde ved retorik.

I morgen vil jeg påbegynde et dokument med teoretisk indføring i retorikkens verden, hvor jeg fokuserer på beskrivelsen og forståelsen af aptum, samt et dokument med en spæd begyndelse på en analyse af tweets, min empiri.