Første skridt vol. II

Jeg vil som nævnt gerne skrive speciale om virksomheders brug af sociale medier. Det vil jeg, fordi de sociale medier er en helt ny verden, som har åbnet for en anderledes tilgang til forbrugeren/kunden.

Jeg kan se på Twitter, at forlaget Gyldendal er rigtig gode til det, og derfor kunne jeg godt tænke mig at bruge dem som case. Tale med dem, finde ud af, hvad de har tænkt i forhold til deres ønskede resultater, hvad de har lagt af strategier, hvordan de udfører dem og ikke mindst, hvad de får af resultater og effekt på dén baggrund.

Min tanke er, at specialet skal ende med at kunne fortælle, hvad nogle virksomheder gør, hvorfor de gør netop sådan, hvad deres forudgående overvejelser og strategi er, hvad forbrugerne/kunderne/den almindelige, private tweep (tweeps er folk, der anvender Twitter) gør, hvordan brugerne reagerer , og især hvad virksomheden kan – og vil – få ud af tilstedeværelsen på Twitter.

Indtil videre har jeg skaffet mig en bog fra Gyldendal, som jeg faktisk plagede mig til på Twitter (hvilket er fremragende anvendelse af mediet, Gyldendal!), nemlig Peter Svarres Den Perfekte Storm, der også findes som website. Udover denne bog har jeg en Giddens-bog om modernitet og selvidentitet, en bog om “vinderstrategier i en verden af sociale teknologier” og flere på vej fra biblioteket.

Jeg har endvidere netop sendt en mail til Gyldendal for at høre, om de vil være med, og nu sætter jeg mig ned og skriver til vejlederen. Wish me luck!