…og næste skridt!

I går sendte jeg en mail, og i dag har jeg en vejleder. Han sagde nemlig ja.

Så jeg ringede til ham i formiddags for at høre, hvad jeg så skal gøre nu… og dét, jeg skal gøre, er at tænke mig om.

Min ide er god, grundtanken i en undersøgelse af Twitter som medie er spændende, synes han, men min tanke om at ville ‘skrive om Twitter’ skal skærpes noget. Jeg skal finde problemet i det emne, jeg vil behandle, noget, jeg kan stille op som et spørgsmål og igennem opgaven svare på. Der skal være en konflikt i stoffet. Noget, der gnider mod noget andet med en god del friktion. Noget, der danner spænding og giver interessante svar.

Grundideen var at skrive om Twitter som ny/t kommunikationsform/medie for diverse virksomheder, men det bliver for fladt og generisk, der er ingen kant. Så jeg skal for eksempel finde et par cases, der kan modsige hinanden, så der opstår en diskussion. Eller jeg skal finde nogle teoretikere, der ikke er enige, men siger hvert sit, så dér opstår diskussion og en brudflade, der kan eksemplificeres med en case som Gyldendal og/eller andre virksomheder.

Jeg skal gøre mig klart, hvad der er genstanden for min opgave; hvad er problemet, hvad undersøger jeg, hvad analyserer jeg og hvorfor?

Opgaven har for så vidt to målgrupper; vejleder/akademi og erhvervslivet. En del af ideen med at skrive om netop sociale medier er, at jeg tænker, det vil være med til at give mig en stærk profil, når jeg skal søge job efter specialet. Sociale medier er et hot buzzword, som bruges i flæng, hver gang nogen skal nævne noget ‘smart’. Ofte fordi det er nyt, sjældent fordi folk faktisk forstår det. Derfor vil det gavne mig rent professionelt, hvis jeg skriver speciale om og dermed dygtiggør mig inden for dette felt.

Det betyder dog, at begge målgrupper skal tilgodeses i opgaven. Skriver jeg strikst akademisk, ryger erhvervslivet af, men skriver jeg for praktisk, står akademiet af og kan måske slet ikke godkende specialet.

Ergo skal jeg finde et problemfelt, en genstand, en diskussion, som kan forklares om, fra og til begge målgrupper, hvilket naturligvis kræver en lille iblødlægning af min tænksomme hjerne.

Samtidig skal jeg vurdere, hvilken tilgang jeg skal have til opgaven. Skal det eksempelvis være kommunikationsfagligt, retorisk funderet? Eller skal den måske være sprogligt, tekstteoretisk funderet?

Som du, tålmodige læser, nok kan se, har jeg en del på programmet, og derfor vil jeg nu sætte mig med en blok, en kuglepen og min gode hjerne og se, hvilke ideer jeg kommer på. Jeg vil sætte mig med internettet og undersøge, hvilke specialer, opgaver, afhandlinger der allerede findes om emnet. Jeg vil se på mine tidligere opgaver og overveje, hvad jeg er god til og mindre god til i en opgave, så jeg kan forholde mig konstruktivt til mine evner i forhold til denne opgave.

Og dét vil jeg gøre nu!