Specialeblog

På denne side vil du med tiden kunne finde min specialeblog. Jeg er så heldig at have bestået alle eksamener på mit kandidatstudie i nordisk sprog og litteratur, hvilket betyder, at jeg det næste halve års tid er optaget af at skrive min afsluttende opgave på universitetet, nemlig specialet.

Selve opgaven lyder på at aflevere 60-80 sider med et stykke forskning inden for et fag, som kan høre under studiets overordnede faglige grænser. Nordisk sprog og litteratur er et vidt begreb, og derfor er det også meget bredt, hvad man kan vælge at skrive om.

Jeg er meget interesseret i kommunikation fra én part til en anden, og derfor vil jeg gerne beskæftige mig med dette i mit speciale. Endvidere er jeg rigtig glad for de nye, sociale medier på nettet, som jeg selv anvender i stor stil, og som jeg ser virksomheder anvende og udnytte til fulde. Min plan er at kombinere disse to interesser og skrive et speciale med et emne inden for virksomheders brug af kommunikation på sociale medier; i særdeleshed en enkelt virksomheds anvendelse af mikrobloggen Twitter.

Så vidt specialet for nu, senere vil der komme masser af indlæg, hvor jeg diskuterer arbejdsproces, litteratur, vejledning, produktion af samt specialet i sig selv.

Kig ind fra tid til anden og se, hvordan arbejdet skrider frem.